Leyssensmolen

Inleiding.

De Leyssensmolen bevindt zich in Kattenbos in het gebied langs Katterij Dijksken.

De molen dankt zijn naam aan de familie Leyssen, die hem 45 jaar lang uitbaatte.

Historiek.

1797: de molen werd gebouwd in 1797 in Olmen.

1804: Leyssensmolen werd verkocht aan Peter Cuypers uit Lommel.

1809: molen werd heropgebouwd in de Frans Van Hamstraat in Lommel.

Leyssensmolen

Foto: Jacky Geboers

1847: de kinderen van Peter Cuypers verkochten de molen aan Theodoor Sevens.

1860 – 1905: uitbating door de familie Leyssen

1960: aankoop van de Leyssensmolen door het gemeentebestuur van Lommel

1963: demontage van de molen

1964: herbouw van de molen (zonder maalmechanisme) aan de Zandstraat in Kattenbos

1989: de molen wordt opnieuw maalvaardig gemaakt

 

Leyssensmolen Kattenbos

2011: daar de huidige locatie, een bosrijke omgeving met weinig windvang, niet geschikt is voor de inplanting van een windmolen, wordt de molen afgebroken en gerestaureerd bij molenbouwer Dirk Peusens in Merelbeke

Leyssensmolen maalvaardig
Foto: Jacky Geboers

2012: de molen wordt opnieuw opgebouwd in het gebied langs Katterij Dijksken

2013: inhuldiging van de vernieuwde Leyssensmolen

Kenmerken

De molen is een Standaard-, Staak- of Standerdmolen: dit is een houten, richtbare molen die op één punt steunt en waarvan de molenkast 360° kan worden gedraaid.

De molen kan een open of een gesloten voet hebben (de Leyssensmolen heeft een gesloten voet). Het is de oudste molenvorm en werd voor het eerst in Vlaanderen gebouwd in de 12de eeuw. Vanuit Vlaanderen verspreidde dit molentype zich later over heel Europa

De staak weegt 2,5 ton, de molenwieken wegen samen 5,5 ton.

De gehele molen weegt 26 ton, en heeft altijd dienst gedaan als korenmolen.

Huidige activiteiten.

De Vlaamse en Limburgse molendagen

De Flora- en Molenfeesten.

Vrijwillige molenaars tonen dat ze, met technieken die honderden jaren oud zijn, nog steeds in deze moderne tijd de molen operationeel kunnen houden en daardoor ook kunnen malen.

Recente foto’s

Foto’s Leon Vanham

Hier kan nog een rubriek komen: vb foto’s en verhalen van de molenaars.

 

Bronnen

Toerisme Lommel

Molenechos

Wikipedia

Levende Molens Limburg

Het Belang van Limburg