Kanaal van Beverlo

Het kanaal naar Beverlo is een zijkanaal van 15km van het kanaal Bocholt-Herentals naar de haven van Leopoldsburg. Het kanaal is niet meer van groot belang voor beroepsvaart en zo een mooi kanaal voor recreatie.

Historiek

1830: oprichting van de garnizoensplaats Leopoldsburg. Deze had voor de bevoorrading en het transport van zwaar militair materiaal behoefte aan goede toegangswegen.

1854 – 1857: graven van het kanaal van Beverlo. Dit gebeurde met duizenden arbeiders in amper drie jaar tijd. Dank zij het hydrostatisch evenwicht van de waterspiegel hoefde men geen sluizen aan te leggen.

Door de verbinding van Leopoldsburg met het Kempisch kanaal konden de binnenschepen nu tot in Antwerpen, Charleroi, Leuven, Brussel en Luik varen.

1857: officiële opening van het kanaal van Beverlo en aanleg van de kanaalkom. Hierin werd achteraf (tijdelijk) een ondiep zwembad afgebakend waar men de soldaten leerde zwemmen.

Het kanaal zorgde destijds niet alleen voor een efficiënt en vlot transport, maar het diende tevens om de dorre heide te irrigeren en vruchtbaar te maken.

1878: eerste trein in Leopoldsburg.

1889: oprichting van de zinkfabriek Vielle Montagne, waarvoor het kanaal van Beverlo een belangrijke transportmiddel werd.

Kenmerken

  • Lengte: 15 km
  • Er liggen 8 bruggen over het kanaal.

Foto’s Leon Van Ham

Huidige situatie

Het kanaal werd nooit gemoderniseerd en laat slechts schepen met beperkte tonnenmaat toe.

Regelmatig varen er nog schepen van Nyrstar naar het Kanaal Bocholt – Herentals.

Foto: Leon Van Ham

 

Vandaag vervult het kanaal ook een toeristische rol.

De kanaalkom en een deel van het kanaal dienen als jachthaven, voorzien van alle mogelijke accommodaties voor de pleziervaarders.

Aan beide oevers werden kilometers lange fiets- en wandelpaden aangelegd.

Foto: Marcel Imants

Bronnen

Binnenvaart in beeld.

Jachtklub Leopoldsburg